HARMONOGRAM

20. January 2020 end of registration

7. February 2020 Robotiáda in Brno (VIDA! Science Centrum - how to get to VIDA!)

Předběžný harmonogram soutěže

8:00 - 9:15 registrace a technická přejímka robotů  
9:30 slavnostní zahájení soutěže  
9:35 zahájení soutěže Čáry ZŠ/SŠ  
10:00 zahájení soutěží Freestyle a Freestyle WeDo, komentovaná prohlídka  
10:45 zahájení soutěže Autonomní medvěd  
11:15 zahájení soutěže Dálkový medvěd  
12:45 finálový pavouk Dálkového medvěda ukončení Dálkového a Autonomního medvěda, Freestyle, Freestyle WeDo
13:45 ukončení Dálkového medvěda ukončení soutěže Čára
14:00 předávání cen soutěží Dálkový medvěd, Autonomní medvěd, Freestyle a Freestyle WeDo  
14:30 zahájení rozjížďky a finále Sprintu  
16:00 předávání cen Sprint a ukončení soutěže