HARMONOGRAM

31. ledna 2021 ukončení registrace (pokud nedojde k naplnění kapacity dříve)

6. února 2021 to všechno vypukne! - Robotiáda online  v Brně (VIDA! Science Centrum - jak se dostat do VIDY!)

Harmonogram a praktické informace pro soutěžící najdete zde

předběžný Harmonogram soutěže pro veřejnost

8:00 zadání Tajné disciplíny  
9:15 zahájení Robotiády Online  
9:30 - 11:00 první rozjížďka soutěže Čáry ZŠ/SŠ v průběhu odevzdávání Tajné disciplíny
11:02 - 12:34 druhá rozjížďka Čáry ZŠ/SŠ  
12:34 - 14:06 třetí rozjížďka Čáry ZŠ/SŠ  
14:10 vyhlášení výsledků a představení  vítězných videí soutěže Freestyle/Freestyle WeDo   
14:20 vyhlášení výsledků soutěže Čára ZŠ/SŠ a Tajná disciplína ZŠ/SŠ  
cca 14:30 ukončení soutěže