VÝSLEDKOVÁ LISTINA SUMO

Finále

#Tým
1.63 - Pascal's Pomelos
2.101 - Chihuahua
3.64 - Termonukleární mandarinky

Finále

101 - Chihuahua vs. 63 - Pascal's Pomelos

o 3. místo

61 - Borsuk vs. 64 - Termonukleární mandarinky
61 - Borsuk vs. 101 - Chihuahua
63 - Pascal's Pomelos vs. 64 - Termonukleární mandarinky
195 - Tým Hvězd vs. 61 - Borsuk
101 - Chihuahua vs. 9 - Ugandáni
63 - Pascal's Pomelos vs. 152 - TRANSFORMER Bunlab
170 - Babicovy dobroty vs. 64 - Termonukleární mandarinky

Skupina A

zápasy ve skupině
#TýmVýhry
1.195 - Tým Hvězd7
2.163 - Agenti7
3.154 - LEGO PFL7
4.89 - CRumo5
5.143 - BrawlGang5
6.150 - Leniwy Szop5
7.72 - Robokrug4
8.197 - Gočárovka23
9.83 - Včera nám to fungovalo0
10.139 - Morawieckie węgorze0

Skupina B

zápasy ve skupině
#TýmVýhry
1.170 - Babicovy dobroty8
2.62 - Driapač6
3.82 - Lootbug6
4.148 - HUSARIA6
5.57 - Három Okos3
6.126 - Op[ti]mum3
7.199 - SunnyBots z Hellu3
8.74 - Coding Monkeys1
9.166 - Roboteam0

Skupina C

zápasy ve skupině
#TýmVýhry
1.101 - Chihuahua8
2.144 - KIBORGS.UA6
3.97 - B - team5
4.142 - Není dost baget5
5.162 - KOSAki4
6.31 - GMCT - major3
7.125 - Sumci2
8.155 - Withe Horse2
9.105 - Partizáni 20

Skupina D

zápasy ve skupině
#TýmVýhry
1.63 - Pascal's Pomelos8
2.173 - Slepý lenochod X7
3.71 - skvelyjs.me5
4.30 - Robotíci4
5.145 - Junior KiborgsUA4
6.156 - Banana4
7.16 - Kouzelníci z OOK3
8.11 - Gymstr robosekta0
9.106 - Partizáni 30

Skupina E

zápasy ve skupině
#TýmVýhry
1.152 - TRANSFORMER Bunlab7
2.189 - Rock-bots ONE6
3.190 - Rock-bots TWO5
4.29 - Ocůni4
5.50 - Oškubaná kuřata4
6.79 - Obluďáci4
7.165 - Anita Max Win4
8.12 - Gymstr robotic0
9.175 - Techno warriors0

Skupina F

zápasy ve skupině
#TýmVýhry
1.9 - Ugandáni7
2.43 - Čínská bába7
3.58 - Red Army5
4.113 - Macko Uško5
5.78 - RED TEAM4
6.179 - SŠPHZ13
7.75 - Ďumbierka0
8.92 - stredoveké opice0
9.177 - CZŠ Veselí0

Skupina G

zápasy ve skupině
#TýmVýhry
1.64 - Termonukleární mandarinky8
2.102 - Ricola7
3.96 - Jeżyki5
4.149 - Komps5
5.56 - Správci silnic4
6.172 - Lobotomie3
7.168 - kaskader2
8.174 - Star Wars2
9.80 - Tatra team0

Skupina H

zápasy ve skupině
#TýmVýhry
1.61 - Borsuk8
2.103 - Vihreä7
3.121 - Millennium Falcon6
4.104 - Partizáni 15
5.158 - Robo Bobo4
6.2 - Černilováci junior3
7.1 - Černilováci0
8.132 - Bobbe0
9.140 - Big Chungus0

Zápasy ve skupinách

Západy skupiny A

pořadí ve skupině
Tým 1Tým 2
150 - Leniwy Szop163 - Agenti
154 - LEGO PFL195 - Tým Hvězd
89 - CRumo150 - Leniwy Szop
72 - Robokrug139 - Morawieckie węgorze
83 - Včera nám to fungovalo195 - Tým Hvězd
83 - Včera nám to fungovalo163 - Agenti
143 - BrawlGang163 - Agenti
143 - BrawlGang150 - Leniwy Szop
154 - LEGO PFL163 - Agenti
163 - Agenti197 - Gočárovka2
83 - Včera nám to fungovalo139 - Morawieckie węgorze
150 - Leniwy Szop197 - Gočárovka2
89 - CRumo139 - Morawieckie węgorze
143 - BrawlGang154 - LEGO PFL
139 - Morawieckie węgorze154 - LEGO PFL
72 - Robokrug89 - CRumo
83 - Včera nám to fungovalo89 - CRumo
150 - Leniwy Szop195 - Tým Hvězd
83 - Včera nám to fungovalo143 - BrawlGang
154 - LEGO PFL197 - Gočárovka2
72 - Robokrug143 - BrawlGang
89 - CRumo163 - Agenti
139 - Morawieckie węgorze197 - Gočárovka2
89 - CRumo195 - Tým Hvězd
195 - Tým Hvězd197 - Gočárovka2
143 - BrawlGang195 - Tým Hvězd
72 - Robokrug163 - Agenti
150 - Leniwy Szop154 - LEGO PFL
89 - CRumo197 - Gočárovka2
83 - Včera nám to fungovalo197 - Gočárovka2
89 - CRumo154 - LEGO PFL
139 - Morawieckie węgorze143 - BrawlGang
72 - Robokrug83 - Včera nám to fungovalo
89 - CRumo143 - BrawlGang
83 - Včera nám to fungovalo154 - LEGO PFL
139 - Morawieckie węgorze163 - Agenti
83 - Včera nám to fungovalo150 - Leniwy Szop
72 - Robokrug195 - Tým Hvězd
139 - Morawieckie węgorze150 - Leniwy Szop
72 - Robokrug150 - Leniwy Szop
143 - BrawlGang197 - Gočárovka2
72 - Robokrug197 - Gočárovka2
139 - Morawieckie węgorze195 - Tým Hvězd
163 - Agenti195 - Tým Hvězd
72 - Robokrug154 - LEGO PFL

Západy skupiny B

pořadí ve skupině
Tým 1Tým 2
126 - Op[ti]mum170 - Babicovy dobroty
166 - Roboteam199 - SunnyBots z Hellu
74 - Coding Monkeys82 - Lootbug
82 - Lootbug148 - HUSARIA
82 - Lootbug126 - Op[ti]mum
57 - Három Okos74 - Coding Monkeys
166 - Roboteam170 - Babicovy dobroty
62 - Driapač166 - Roboteam
148 - HUSARIA199 - SunnyBots z Hellu
62 - Driapač199 - SunnyBots z Hellu
74 - Coding Monkeys126 - Op[ti]mum
82 - Lootbug166 - Roboteam
57 - Három Okos166 - Roboteam
62 - Driapač148 - HUSARIA
57 - Három Okos199 - SunnyBots z Hellu
74 - Coding Monkeys148 - HUSARIA
148 - HUSARIA166 - Roboteam
57 - Három Okos126 - Op[ti]mum
57 - Három Okos148 - HUSARIA
57 - Három Okos170 - Babicovy dobroty
126 - Op[ti]mum199 - SunnyBots z Hellu
74 - Coding Monkeys166 - Roboteam
57 - Három Okos82 - Lootbug
126 - Op[ti]mum166 - Roboteam
57 - Három Okos62 - Driapač
62 - Driapač170 - Babicovy dobroty
62 - Driapač82 - Lootbug
126 - Op[ti]mum148 - HUSARIA
62 - Driapač74 - Coding Monkeys
82 - Lootbug170 - Babicovy dobroty
74 - Coding Monkeys170 - Babicovy dobroty
170 - Babicovy dobroty199 - SunnyBots z Hellu
82 - Lootbug199 - SunnyBots z Hellu
74 - Coding Monkeys199 - SunnyBots z Hellu
148 - HUSARIA170 - Babicovy dobroty
62 - Driapač126 - Op[ti]mum

Západy skupiny C

pořadí ve skupině
Tým 1Tým 2
97 - B - team144 - KIBORGS.UA
105 - Partizáni 2155 - Withe Horse
101 - Chihuahua105 - Partizáni 2
31 - GMCT - major142 - Není dost baget
101 - Chihuahua162 - KOSAki
31 - GMCT - major97 - B - team
105 - Partizáni 2142 - Není dost baget
105 - Partizáni 2162 - KOSAki
31 - GMCT - major125 - Sumci
142 - Není dost baget144 - KIBORGS.UA
125 - Sumci144 - KIBORGS.UA
31 - GMCT - major162 - KOSAki
101 - Chihuahua125 - Sumci
101 - Chihuahua144 - KIBORGS.UA
101 - Chihuahua155 - Withe Horse
155 - Withe Horse162 - KOSAki
31 - GMCT - major101 - Chihuahua
142 - Není dost baget162 - KOSAki
31 - GMCT - major155 - Withe Horse
125 - Sumci142 - Není dost baget
101 - Chihuahua142 - Není dost baget
97 - B - team155 - Withe Horse
144 - KIBORGS.UA162 - KOSAki
97 - B - team101 - Chihuahua
97 - B - team105 - Partizáni 2
105 - Partizáni 2125 - Sumci
125 - Sumci155 - Withe Horse
97 - B - team162 - KOSAki
97 - B - team142 - Není dost baget
142 - Není dost baget155 - Withe Horse
144 - KIBORGS.UA155 - Withe Horse
97 - B - team125 - Sumci
31 - GMCT - major144 - KIBORGS.UA
125 - Sumci162 - KOSAki
31 - GMCT - major105 - Partizáni 2
105 - Partizáni 2144 - KIBORGS.UA

Západy skupiny D

pořadí ve skupině
Tým 1Tým 2
16 - Kouzelníci z OOK63 - Pascal's Pomelos
30 - Robotíci173 - Slepý lenochod X
145 - Junior KiborgsUA173 - Slepý lenochod X
71 - skvelyjs.me106 - Partizáni 3
16 - Kouzelníci z OOK173 - Slepý lenochod X
63 - Pascal's Pomelos156 - Banana
63 - Pascal's Pomelos173 - Slepý lenochod X
11 - Gymstr robosekta106 - Partizáni 3
11 - Gymstr robosekta16 - Kouzelníci z OOK
71 - skvelyjs.me145 - Junior KiborgsUA
30 - Robotíci156 - Banana
30 - Robotíci71 - skvelyjs.me
30 - Robotíci63 - Pascal's Pomelos
11 - Gymstr robosekta173 - Slepý lenochod X
145 - Junior KiborgsUA156 - Banana
63 - Pascal's Pomelos71 - skvelyjs.me
71 - skvelyjs.me156 - Banana
71 - skvelyjs.me173 - Slepý lenochod X
11 - Gymstr robosekta156 - Banana
11 - Gymstr robosekta63 - Pascal's Pomelos
63 - Pascal's Pomelos106 - Partizáni 3
63 - Pascal's Pomelos145 - Junior KiborgsUA
30 - Robotíci106 - Partizáni 3
106 - Partizáni 3145 - Junior KiborgsUA
106 - Partizáni 3173 - Slepý lenochod X
30 - Robotíci145 - Junior KiborgsUA
11 - Gymstr robosekta71 - skvelyjs.me
156 - Banana173 - Slepý lenochod X
106 - Partizáni 3156 - Banana
11 - Gymstr robosekta145 - Junior KiborgsUA
16 - Kouzelníci z OOK145 - Junior KiborgsUA
16 - Kouzelníci z OOK71 - skvelyjs.me
16 - Kouzelníci z OOK30 - Robotíci
16 - Kouzelníci z OOK106 - Partizáni 3
11 - Gymstr robosekta30 - Robotíci
16 - Kouzelníci z OOK156 - Banana

Západy skupiny E

pořadí ve skupině
Tým 1Tým 2
50 - Oškubaná kuřata79 - Obluďáci
29 - Ocůni190 - Rock-bots TWO
79 - Obluďáci165 - Anita Max Win
79 - Obluďáci175 - Techno warriors
12 - Gymstr robotic79 - Obluďáci
29 - Ocůni50 - Oškubaná kuřata
29 - Ocůni165 - Anita Max Win
152 - TRANSFORMER Bunlab190 - Rock-bots TWO
50 - Oškubaná kuřata189 - Rock-bots ONE
29 - Ocůni175 - Techno warriors
50 - Oškubaná kuřata190 - Rock-bots TWO
12 - Gymstr robotic29 - Ocůni
79 - Obluďáci152 - TRANSFORMER Bunlab
12 - Gymstr robotic189 - Rock-bots ONE
12 - Gymstr robotic175 - Techno warriors
29 - Ocůni152 - TRANSFORMER Bunlab
189 - Rock-bots ONE190 - Rock-bots TWO
29 - Ocůni79 - Obluďáci
12 - Gymstr robotic152 - TRANSFORMER Bunlab
29 - Ocůni189 - Rock-bots ONE
12 - Gymstr robotic50 - Oškubaná kuřata
50 - Oškubaná kuřata152 - TRANSFORMER Bunlab
165 - Anita Max Win190 - Rock-bots TWO
152 - TRANSFORMER Bunlab165 - Anita Max Win
79 - Obluďáci190 - Rock-bots TWO
165 - Anita Max Win175 - Techno warriors
152 - TRANSFORMER Bunlab189 - Rock-bots ONE
165 - Anita Max Win189 - Rock-bots ONE
175 - Techno warriors190 - Rock-bots TWO
12 - Gymstr robotic165 - Anita Max Win
152 - TRANSFORMER Bunlab175 - Techno warriors
12 - Gymstr robotic190 - Rock-bots TWO
50 - Oškubaná kuřata165 - Anita Max Win
175 - Techno warriors189 - Rock-bots ONE
79 - Obluďáci189 - Rock-bots ONE
50 - Oškubaná kuřata175 - Techno warriors

Západy skupiny F

pořadí ve skupině
Tým 1Tým 2
78 - RED TEAM92 - stredoveké opice
75 - Ďumbierka92 - stredoveké opice
43 - Čínská bába113 - Macko Uško
43 - Čínská bába92 - stredoveké opice
75 - Ďumbierka78 - RED TEAM
78 - RED TEAM179 - SŠPHZ1
9 - Ugandáni177 - CZŠ Veselí
43 - Čínská bába179 - SŠPHZ1
58 - Red Army92 - stredoveké opice
58 - Red Army113 - Macko Uško
43 - Čínská bába75 - Ďumbierka
78 - RED TEAM113 - Macko Uško
43 - Čínská bába177 - CZŠ Veselí
43 - Čínská bába58 - Red Army
58 - Red Army78 - RED TEAM
75 - Ďumbierka113 - Macko Uško
9 - Ugandáni58 - Red Army
58 - Red Army179 - SŠPHZ1
9 - Ugandáni78 - RED TEAM
9 - Ugandáni75 - Ďumbierka
75 - Ďumbierka179 - SŠPHZ1
113 - Macko Uško179 - SŠPHZ1
9 - Ugandáni43 - Čínská bába
9 - Ugandáni113 - Macko Uško
113 - Macko Uško177 - CZŠ Veselí
78 - RED TEAM177 - CZŠ Veselí
92 - stredoveké opice113 - Macko Uško
92 - stredoveké opice177 - CZŠ Veselí
43 - Čínská bába78 - RED TEAM
9 - Ugandáni92 - stredoveké opice
75 - Ďumbierka177 - CZŠ Veselí
92 - stredoveké opice179 - SŠPHZ1
58 - Red Army177 - CZŠ Veselí
9 - Ugandáni179 - SŠPHZ1
58 - Red Army75 - Ďumbierka
177 - CZŠ Veselí179 - SŠPHZ1

Západy skupiny G

pořadí ve skupině
Tým 1Tým 2
56 - Správci silnic168 - kaskader
80 - Tatra team172 - Lobotomie
64 - Termonukleární mandarinky172 - Lobotomie
96 - Jeżyki174 - Star Wars
80 - Tatra team168 - kaskader
96 - Jeżyki172 - Lobotomie
64 - Termonukleární mandarinky102 - Ricola
168 - kaskader172 - Lobotomie
56 - Správci silnic96 - Jeżyki
102 - Ricola149 - Komps
149 - Komps168 - kaskader
56 - Správci silnic64 - Termonukleární mandarinky
102 - Ricola174 - Star Wars
80 - Tatra team174 - Star Wars
80 - Tatra team102 - Ricola
64 - Termonukleární mandarinky168 - kaskader
80 - Tatra team96 - Jeżyki
56 - Správci silnic174 - Star Wars
64 - Termonukleární mandarinky80 - Tatra team
172 - Lobotomie174 - Star Wars
102 - Ricola172 - Lobotomie
56 - Správci silnic172 - Lobotomie
102 - Ricola168 - kaskader
96 - Jeżyki149 - Komps
80 - Tatra team149 - Komps
64 - Termonukleární mandarinky96 - Jeżyki
64 - Termonukleární mandarinky149 - Komps
56 - Správci silnic149 - Komps
96 - Jeżyki168 - kaskader
96 - Jeżyki102 - Ricola
149 - Komps172 - Lobotomie
56 - Správci silnic80 - Tatra team
56 - Správci silnic102 - Ricola
64 - Termonukleární mandarinky174 - Star Wars
168 - kaskader174 - Star Wars
149 - Komps174 - Star Wars

Západy skupiny H

pořadí ve skupině
Tým 1Tým 2
61 - Borsuk158 - Robo Bobo
1 - Černilováci2 - Černilováci junior
103 - Vihreä132 - Bobbe
1 - Černilováci140 - Big Chungus
104 - Partizáni 1132 - Bobbe
132 - Bobbe158 - Robo Bobo
121 - Millennium Falcon140 - Big Chungus
104 - Partizáni 1121 - Millennium Falcon
103 - Vihreä158 - Robo Bobo
1 - Černilováci158 - Robo Bobo
2 - Černilováci junior61 - Borsuk
103 - Vihreä121 - Millennium Falcon
2 - Černilováci junior104 - Partizáni 1
2 - Černilováci junior140 - Big Chungus
103 - Vihreä140 - Big Chungus
121 - Millennium Falcon132 - Bobbe
104 - Partizáni 1158 - Robo Bobo
1 - Černilováci121 - Millennium Falcon
2 - Černilováci junior121 - Millennium Falcon
104 - Partizáni 1140 - Big Chungus
61 - Borsuk104 - Partizáni 1
61 - Borsuk140 - Big Chungus
61 - Borsuk132 - Bobbe
61 - Borsuk103 - Vihreä
61 - Borsuk121 - Millennium Falcon
132 - Bobbe140 - Big Chungus
2 - Černilováci junior103 - Vihreä
2 - Černilováci junior132 - Bobbe
140 - Big Chungus158 - Robo Bobo
121 - Millennium Falcon158 - Robo Bobo
1 - Černilováci104 - Partizáni 1
1 - Černilováci132 - Bobbe
103 - Vihreä104 - Partizáni 1
1 - Černilováci61 - Borsuk
1 - Černilováci103 - Vihreä
2 - Černilováci junior158 - Robo Bobo