HISTORIE

Robotiáda vznikla v roce 2013 jako součást projektu Od studenta k vědci na podporu technického vzdělání v Jihomoravském kraji. Součástí projektu byl vznik 20 robotických kroužků na ZŠ/SŠ/DDM v JMK, pro které nově vzniklá soutěž byla vyvrcholením jejich celoročního snažení. Robotiádu do roku 2022 pořádalo Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, které se za přispění Jihomoravského kraje věnuje podpoře českých i zahraničních žáků, studentů a vědců v přírodovědných a technických oborech. Od roku 2023 přebírá organizaci soutěže  Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova.

Vizí pořadatelů bylo a je koncipovat Robotiádu jako velký robotický den v Brně, kde se prezentují robotické kroužky ZŠ/SŠ/zájmových klubů, technické SŠ, VŠ a firmy. Turnaj také považujeme za významný motivační faktor pro práci v technických kroužcích/školách.

První ročník soutěže v roce 2014 proběhl v obchodním centru Vaňkovka, kdy se podařilo tento lukrativní prostor v centru města celý zaplnit interaktivní výstavou robotů, v jejímž středobodu probíhala Robotiáda. Od druhého ročníku se Robotiáda koná ve VIDA! Science centru v areálu brněnského výstaviště. Soutěž brzy získala na popularitě a za krátkou dobu své existence se stala největší robotickou soutěží v České republice. Robotiáda je od samého začátku mezinárodní soutěží, k týmům ze Slovenska se postupně přidaly týmy z Polska, Rakouska, Ukrajiny či Ruska.

Rádi bychom na tomto místě také poděkovali všem lidem, kteří nám umožnili Robotiádu realizovat, ukázali nám krásy a zákoutí nejen robotického lega a především všem učitelům, kteří věnují obrovské úsilí a moře času samotným žákům.

Jmenovitě pak Jirkovi Váchovi, Kubovi Streitovi a Jarkovi Páralovi z Robotárny DDM Helceletova za metodické vedení, Vlastíkovi Omastovi z Eduxe za starost o stavebnice a cenné rady a celé řadě dalších lidí, bez kterých by Robotiáda vůbec nebyla… Díky!