HARMONOGRAM

5. února 2023 ukončení registrace (pokud nedojde k naplnění kapacity dříve)

24. února 2023 to všechno vypukne! - Robotiáda v Brně (VIDA! Science Centrum - jak se dostat do VIDY!)

Harmonogram soutěže

8:00 - 9:30 registrace týmů + přejímka robotů do Čáry a AM + DM Registration + acceptance Line Follower, AM + DM
9:00 - 9:50 rozmístění exponátů Freestylu/Freestylu WeDO Freestyle preparation
9:30 slavnostní zahájení Opening ceremony
10:00-11:30 1. rozjížďka Čáry First round Line Follower
10:00-12:00 zahájení Freestyle/Freestyle WeDo, komentovaná prohlídka Freestyle competition
10:45-11:45 přejímka robotů do Sprintu LEGO/NeLEGO Acceptance Sprint LEGO/NonLEGO
10:30 - 11:15 1. rozjížďka Autonomní medvěd First round AM - bear rescue advance
12:00-13:30 2.rozjížďka Čáry Second round Line Follower
11:30 - 12:15 rozjížďky Dálkový medvěd DM (bear rescue) competition
12:00 - 13:30 rozjížďky Sprintu LEGO/NeLEGO Rounds Sprint Lego/NonLego
12:30 - 13:15 2.rozjížďka Autonomní medvěd Secound round AM - bear rescue advance
13:45 - 14:15 finále Dálkový medvěd Final round DM - bear rescue
14:15 - 14: 30 finále Sprintu LEGO/NeLEGO Finals Sprint
14:45 předávání cen Awards
15:30 ukončení soutěže Ending of competition