HISTORY

Robotiáda vznikla v roce 2013 jako součást projektu Od studenta k vědci na podporu technického vzdělání v Jihomoravském kraji. Součástí projektu byl vznik 20 robotických kroužků na ZŠ/SŠ/DDM v JMK, pro které nově vzniklá soutěž byla vyvrcholením jejich celoročního snažení. Robotiádu do roku 2022 pořádalo Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, které se za přispění Jihomoravského kraje věnuje podpoře českých i zahraničních žáků, studentů a vědců v přírodovědných a technických oborech. Od roku 2023 přebírá organizaci soutěže  Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova.

Vizí pořadatelů bylo a je koncipovat Robotiádu jako velký robotický den v Brně, kde se prezentují robotické kroužky ZŠ/SŠ/zájmových klubů, technické SŠ, VŠ a firmy. Turnaj také považujeme za významný motivační faktor pro práci v technických kroužcích/školách.

První ročník soutěže v roce 2014 proběhl v obchodním centru Vaňkovka, kdy se podařilo tento lukrativní prostor v centru města celý zaplnit interaktivní výstavou robotů, v jejímž středobodu probíhala Robotiáda. Od druhého ročníku se Robotiáda koná ve VIDA! Science centru v areálu brněnského výstaviště. Soutěž brzy získala na popularitě a za krátkou dobu své existence se stala největší robotickou soutěží v České republice. Robotiáda je od samého začátku mezinárodní soutěží, k týmům ze Slovenska se postupně přidaly týmy z Polska, Rakouska, Ukrajiny či Ruska.